Planinarsko društvo Zagorske steze ZabokDetaljno o akciji


Naziv Tečaj za vodiče HPS-a
Opis Priprema prostorija, doprema i podjela hrane, pospremanje suđa i čišćenje kuće
Početak 29. 04. 2018.
Trajanje (sati) 8
Broj nečlanova PDZSZ 0
Napomena 10 sati

Pevec Tamara
Turk Nikola

6 sati

Martinko Ines
Plečko Sandra

10 sati

Franić Ivan

 


Sudionici akcije:

  1. Ivica Franić
  2. Ines Martinko
  3. Tamara Pevec
  4. Sandra Plečko
  5. Nikola Turk

27.05.2019. © PDZSZ & MH Vrh