Planinarsko društvo Zagorske steze ZabokDetaljno o akciji


Naziv Tečaj za vodiče HPS-a
Opis Priprema prostorija, doprema i podjela hrane, pospremanje suđa i čišćenje kuće
Početak 06. 05. 2018.
Trajanje (sati) 5
Broj nečlanova PDZSZ 0
Napomena 2,5 sati
Hržica Slobodan
Hržica Dubravka

5 sati
Vukić Željka

10 sati
Hanžić Stjepan

5 sati
Hanžić Ivanka
Pavičić Anita
Plečko Sandra

 


Sudionici akcije:

  1. Ivanka Hanžić
  2. Stjepan Hanžić
  3. Dubravka Hržica
  4. Slobodan Hržica
  5. Anita Pavičić
  6. Sandra Plečko
  7. Željka Vukić

27.05.2019. © PDZSZ & MH Vrh