Planinarsko društvo Zagorske steze ZabokDetaljno o akciji


Naziv Prva godišnja akcija
Opis Košnja trave, čišćenje staza i stepenica u parku, pospremanje okoliša
Početak 13. 05. 2018.
Trajanje (sati) 5
Broj nečlanova PDZSZ 0
Napomena Šlogar Bibijana – 1 sat

 


Sudionici akcije:

 1. Bruno Benger
 2. Domagoj Benjak
 3. Krešimir Črnjević
 4. Sonja Detoni-Kužnar
 5. Ivica Franić
 6. Stjepan Hanžić
 7. Maša Hrastinski
 8. Mirjana Hrastinski
 9. Dubravka Hržica
 10. Slobodan Hržica
 11. Ivanka Krajačić
 12. Ines Martinko
 13. Branko Mikulec
 14. Nada Mikulec
 15. Tamara Pevec
 16. Mario Presečki
 17. Ivan Sadaić
 18. Giuliano Sandroni
 19. Bibijana Šlogar
 20. Dinka Tomašković-Presečki
 21. Željka Vukić

27.05.2019. © PDZSZ & MH Vrh