Planinarsko društvo Zagorske steze ZabokDetaljno o akciji


Naziv Tečaj za vodiče HPS-a
Opis Priprema prostorija, doprema i podjela hrane, pospremanje suđa i čišćenje kuće
Početak 23. 03. 2019.
Trajanje (sati) 7
Broj nečlanova PDZSZ 0
Napomena Hanžić Stjepan od 6:30 – 8:00
Pevec Tamara 8 do 9
Mikulec Nada od 6,30 15,30
Mikulec Branko od 6,30 15,30
Vukić Željka od 9:00 – 15:30
Mikulec Mikac Dušanka od12:30 – 15:30
Mikac Branko od12:30 – 15:30
Mikac Janko od12:30 – 15:30

 


Sudionici akcije:

  1. Stjepan Hanžić
  2. Branko Mikac
  3. Janko Mikac
  4. Branko Mikulec
  5. Nada Mikulec
  6. Dušanka Mikulec-Mikac
  7. Tamara Pevec
  8. Željka Vukić

01.06.2020. © PDZSZ & MH Vrh