Planinarsko društvo Zagorske steze ZabokPregled podataka o broju akcija članova PD "Zagorske steze" Zabok u godini 2021.

 

Izbor prijašnje godine

Za popis akcija pojedinog člana klinite na njegovu Oznaka u PDZS


R.br. Oznaka u PDZS Ime Prezime Broj akcija

06.03.2021. © PDZSZ & MH Vrh