Planinarsko društvo Zagorske steze ZabokPregled podataka o broju pohoda članova PD "Zagorske steze" Zabok u godini 2021.

 

Izbor prijašnje godine

Za popis pohoda pojedinog člana klinite na njegovu Oznaka u PDZS


R.br. Oznaka u PDZS Ime Prezime Broj pohoda

17.01.2021. © PDZSZ & MH Vrh