Planinarsko društvo Zagorske steze ZabokDetaljno o akciji


Naziv Druga godišnja akcija
Opis Košnja trave i uređivanje Poučnog parka, čišćenje Planinarske kuće
Početak 12. 05. 2019.
Trajanje (sati) 6
Broj nečlanova PDZSZ 0
Napomena

 


Sudionici akcije:

 1. Ivan Hanžić
 2. Stjepan Hanžić
 3. Marijan Hrastinski
 4. Dubravka Hržica
 5. Slobodan Hržica
 6. Branko Kraljić
 7. Iva Kraljić
 8. Katarina Kraljić
 9. Branko Mikulec
 10. Branka Sadaić
 11. Ivan Sadaić
 12. Giuliano Sandroni
 13. Tomislav Žigman

12.08.2020. © PDZSZ & MH Vrh