Planinarsko društvo Zagorske steze ZabokDetaljno o akciji


Naziv Godišnja akcija Društva
Opis Košnja, čišćenje staza i uređivanje okoliša Planinarske kuće
Početak 29. 09. 2019.
Trajanje (sati) 6
Broj nečlanova PDZSZ 0
Napomena

 


Sudionici akcije:

 1. Krešimir Benčić
 2. Franjo Bivol
 3. Josip Crnić
 4. Krešimir Črnjević
 5. Stjepan - Krešo Črnjević
 6. Sonja Detoni-Kužnar
 7. Ivica Franić
 8. Stjepan Hanžić
 9. Marijan Hrastinski
 10. Maša Hrastinski
 11. Dubravka Hržica
 12. Slobodan Hržica
 13. Jana Jurinec
 14. Jelena Jurinec
 15. Marko Jurinec
 16. Branko Mikulec
 17. Nada Mikulec
 18. Tamara Pevec
 19. Branka Sadaić
 20. Ivan Sadaić
 21. Giuliano Sandroni
 22. Marina Šegina
 23. Katarina Špiranec
 24. Željka Vukić

02.06.2020. © PDZSZ & MH Vrh