Planinarsko društvo Zagorske steze ZabokDetaljno o akciji


Naziv Uređenja parka i kuće na Piclju
Opis Prvo proljetno čišćenje staza, drvarnice i planinarske kuće
Početak 02. 04. 2017.
Trajanje (sati) 4
Broj nečlanova PDZSZ 1
Napomena Sudionica akcije Glumpak Jadranka nije član PD Zagorske steze Zabok.

 


Sudionici akcije:

 1. Viktorija Babić
 2. Franjo Bivol
 3. Stjepan - Krešo Črnjević
 4. Stjepan Hanžić
 5. Marijan Hrastinski
 6. Maša Hrastinski
 7. Dubravka Hržica
 8. Slobodan Hržica
 9. Branko Kraljić
 10. Katarina Kraljić
 11. Tamara Pevec
 12. Mario Presečki
 13. Branka Sadaić
 14. Ivan Sadaić
 15. Barbara Turk
 16. Nikola Turk
 17. Željka Vukić

16.06.2019. © PDZSZ & MH Vrh